Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-238/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 r.

Załączniki: