Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Mażany, 11-400 Kętrzyn instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton w miejscowości Mażany, gmina Kętrzyn, zlokalizowanej na działkach 10/8, 10/9, 10/10 i 10/11, obejmującej kwaterę nr II

Załączniki: