Wersja obowiązująca z dnia

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Załączniki