Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Platforma zakupowa

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Adres platformy zakupowej

Postępowania w trybie przetargu nieograniczony w procedurze UE – tj. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 02.04.2019 r. prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury