Wersja nieobowiązująca z dnia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
informuje, że:

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2019 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych


W dniu 18 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę Nr 14/178/19/VI w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 

Oferty należy składać do 15 kwietnia 2019 r.
 

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:

  • Halina Zygnerska - Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
  • Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
  • Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
  • Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
  • Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10).

Załączniki