Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-116/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039 oraz uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki: