Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artyctycznym - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.12.2018r.

Uchwała Sejmiku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym

Załączniki

  • Treść petycji
    format: pdf, rozmiar: 124.55 KB, data dodania: