Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-697/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Załączniki: