Wersja obowiązująca z dnia

Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.12.2018r.

Uchwała w sprawie przekazania petycji o przeprowadzenie remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwości

Załączniki