Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, konkursy, ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z dochodów Budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 roku

Uprzejmie informuję, że termin składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2019 roku, upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. (druk wniosku w załączeniu). W przypadku wniosków o dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg, preferowane będą przedsięwzięcia, których proponowana technologia daje rękojmie trwałości inwestycji.

W składanym wniosku należy zwrócić uwagę na :

  1. określenie klasyfikacji budżetowej. Realizowane zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym (§ 6610 – dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji),
  2. udział własny w kosztach realizacji przedsięwzięcia, winien wynosić co najmniej 50% kosztów zadania,
  3. Termin realizacji zgłoszenia zadań nie powinien przekraczać 31 października 2019 r.

Przy przydziale w.w. środków Zarząd Województwa będzie się kierował n/w kryteriami: - zasadami określonymi w art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym przede wszystkim ust. 2 – „Dochody, o których mowa w art. 22b powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na wykonywanie prac wymienionych w ust. 1 na obszarze tych gmin, w których powstają te dochody…”

Dofinansowanie przeznaczane będzie dla wnioskodawców, których wskaże Zarząd Województwa zgodnie z ww. kryteriami.

Załączniki: