Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
18123-08-2017Zapytanie ofertowe na dostawę licencji Adobe Design Standard CS6 PL i komputerów przenośnychSI-II.2601.38.2017Archiwum
18224-08-2017Zapytanie ofertowe „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego promującego dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”OW-II.1430.5.2017Archiwum
18329-08-2017Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy przyczyn niskiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów w aplikowaniu o środki z RPO WiM 2014-2020. PR-VII.433.6.1.2017Archiwum
18429-08-2017Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę 4 szt. szafek do przechowywania kluczyO-VI.2600.3.60.2017Archiwum
18531-08-2017Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoPR.VII.433.6.2.2017Archiwum
18601-09-2017Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych oraz licencji programu Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne.SI-II.2601.38.2017Archiwum
18711-09-2017Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch jednodniowych szkoleń w zakresie „Zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, które weszły w życie od 01.06.2017 r.“O-VI.2600.9.14.2017Archiwum
18813-09-2017Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne – 1 szt. oraz komputerów przenośnych – 2 szt.SI-II.2601.38.2017Archiwum
18913-09-2017Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi promocyjnej podczas rozgrywek PGNiG Superligi mężczyzn w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2017 r.W trakcie
19014-09-2017Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichKP.V.052.100.2017Archiwum
19114-09-2017Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętegoArchiwum
19219-09-2017Szacowanie wartości zamówienia na odnowienie wsparcia producenta dla serwera Avamar oraz Data DomainSI-II.272.9.2017Archiwum
19320-09-2017Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)O-VI.2600.8.12.2017Archiwum
19420-09-2017Szacowanie wartości zamówienia: Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 Government OPEN z pakietem Software Assurance - 12 licencjiSI-II.272.10.2017Archiwum
19521-09-2017Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017, 2018 możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020F-II.3251.63.2017Archiwum
19629-09-2017Zapytanie ofertowe na dostawę licencji programu Adobe Design Standard CS6PL (lub oprograowania równoważnego) oraz na zakup komputerów przenośnych (2 szt.)SI-II.2601.38.2017Archiwum
19729-09-2017Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020)PR.0451.21.2017Archiwum
19812-10-2017Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichKP.V.052.106.2017Archiwum
19913-10-2017Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego26493.2016.pArchiwum
20026-10-2017Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu „Planu rozwoju zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020“27715.2017.pW trakcie
Wyświetlone 181-200 z 1,387 rekordów.