Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
16103-02-2023Departament Polityki Regionalnej PodinspektorNabórAnna Lipka
16203-01-2023Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuAkty prawneAnna Lipka
16302-02-2023Uchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Panu Piotrowi Burczykowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwałą nr 6/113/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r.Akty prawneAnna Lipka
16402-01-2023Uchwała w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM)Akty prawneAnna Lipka
16529-12-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej mężczyzn w 2023 r.Zamówienia publiczneAnna Lipka
16629-12-2022Uchwała w sprawie uchwalenia „Warmińsko-Mazurskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2022-2026”Akty prawneAnna Lipka
16702-02-2023Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Roberta Szewczyka - Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4: Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1: Promocja gospodarcza regionuAkty prawneAnna Lipka
16828-12-2022Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/674/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0001/21-00)Akty prawneAnna Lipka
16928-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/22 Akty prawneAnna Lipka
17028-12-2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/22Akty prawneAnna Lipka
17131-01-2023Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i dostawę 150 sztuk mosiężnego astrolabium zapakowanego w drewniane pudełkoZamówienia publiczneAnna Lipka
17219-01-2023Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 637782-N-2019 dla projektu RPWM.05.03.00-28-0003/19 „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III”Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17319-01-2023Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 131599-2015 dla projektu RPWM.05.03.00-28-0003/19 „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III”Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17419-01-2023Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 626396-N-2019 dla projektu RPWM.05.03.00-28-0003/19 „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III”Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17531-01-2023Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17602-02-2023Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarzadowego w 2023 r – I terminInformacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17719-01-2023Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas organizacji plebiscytu na 10 najlepszych sportowców woj. warmińsko-mazurskiego oraz Balu SportowcaZamówienia publiczneAnna Lipka
17831-01-2023Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
17919-01-2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuAkty prawneAnna Lipka
18025-01-2023Departament Turystyki i Sportu Starszy InspektorNabórAnna Lipka
Wyświetlone 161-180 z 25,449 rekordów.