Wersja obowiązująca z dnia

Podinspektor (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia