Wersja obowiązująca z dnia

Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku

Informacje dodatkowe:

Wskazuje się niżej wymienione osoby jako kandydatów Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na członków do Rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku:
  1. Teresa Nowakowska
  2. Maria Sokoll

Załączniki

Załączniki