Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia tj. zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2/82 o powierzchni 1,5000 ha, położonej w obrębie 0001 Ameryka, gmina Olsztynek

Załączniki

Treść aktu