Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia tj. wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha.

Załączniki

Treść aktu

  • 53_814_23_VI
    format: pdf, rozmiar: 122.3 KB, data dodania: