Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” w 2024 roku oraz powołania Komisji Konkursowej

Załączniki

Treść aktu