Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia firmie Francuski Smak Sp. z o.o. bonifikaty w wysokości 50% od ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej powierzchni 13,0639, obręb Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, z tytułu wpisania do rejestru zabytków

Załączniki

Treść aktu