Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 109.39 MB, data dodania: