Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy.

Załączniki

Treść aktu