Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
28126-10-2010XLIV/849/10Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pilotażowym programie budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu teytorialnego biorącym udział w tym Programie w roku 2010Uchwały SejmikuObowiązujący
28230-04-2014XXXVI/718/14Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013Uchwały SejmikuObowiązujący
28322-03-2016XV/379/16Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Uchwały SejmikuObowiązujący
28427-08-2019IX/160/19Uchwała w sprawie wyposażenia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - samorządowej instytucji kultury w nieruchomośćUchwały SejmikuObowiązujący
28528-12-2007XIV/310/07Uchwała w sprawie skargi na działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
28629-05-2013XXVII/549/13Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028Uchwały SejmikuObowiązujący
28730-09-2014XL/815/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
28822-03-2016XV/381/16Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych rad społecznych.Uchwały SejmikuObowiązujący
28924-06-2015VIII/200/15Powierzenie Powiatowi Elbląskiemu wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2015 roku.Uchwały SejmikuObowiązujący
29027-08-2019IX/162/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”Uchwały SejmikuObowiązujący
29119-04-2011VI/121/11Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
29225-02-2014XXXIV/661/14Rozpatrzenie „Informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie zadań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR”Uchwały SejmikuObowiązujący
29331-08-2011IX/163/11Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki LiwyUchwały SejmikuObowiązujący
29428-12-2016XXIII/524/16Uchwała w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022Uchwały SejmikuZmieniony
29526-10-2010XLIV/853/10Nabycie akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
29624-06-2014XXXVIII/783/14Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
29729-04-2015VI/155/15Zatwierdzenie regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.Uchwały SejmikuObowiązujący
29826-11-2013XXXII/628/13Rozpatrzenie Informacji na temat współpracy samorządowych instytucji kultury oraz szkół i placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz podsumowania otwartego konkursu ofert w zakresie Priorytetu V Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowegoUchwały SejmikuObowiązujący
29921-06-2011VIII/140/11Przyjęcie Regulaminu Przyznawania i Przekazywania Stypendiów dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w ramach projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja”Uchwały SejmikuObowiązujący
30030-12-2015XIII/309/15Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 281-300 z 14,863 rekordów.