Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
20127-09-2022XLII/624/22Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaUchwały SejmikuObowiązujący
20227-09-2022XLII/623/22Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 521 Bronowo – Susz na terenie gminy i miasta SuszUchwały SejmikuObowiązujący
20327-09-2022XLII/620/22Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2022 roku.”Uchwały SejmikuObowiązujący
20426-09-202248/563/22/VIUchwała w sprawie wyrażenia opinii o zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030” z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego i strategią rozwoju województwa „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Uchwały ZarząduObowiązujący
20526-09-202248/561/22/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2340N, dz. nr 195 obręb 8 (ul. Skośna w msc. Braniewo) i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnejUchwały ZarząduObowiązujący
20626-09-202248/551/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01 IZ.00 28 001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF ZIT Olsztyna, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
20726-09-202248/559/22/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
20826-09-202248/557/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 6/57/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 Uchwały ZarząduObowiązujący
20926-09-202248/556/22/VIUchwała w sprawie powołania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie warmińsko – mazurskimUchwały ZarząduObowiązujący
21026-09-202248/552/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rzepka” w rodzinie siła II będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
21126-09-202248/554/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nauka języka polskiego jako obcego dla osób z Ukrainy” będącego przedmiotem oferty złożonej przez CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
21226-09-202248/ 555/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług w Centrum Pomocy Uchodźcom w Olsztynie” będącego przedmiotem oferty złożonej przez CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Olsztynie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
21326-09-202248/562/22/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2325N (ul. Mrongowiusza, Braniewo) i nr 2329N (ul. Pieniężnego, Braniewo) i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnychUchwały ZarząduObowiązujący
21426-09-202248/553/22/VIUchwała w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą W drodze do dorosłości będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwały ZarząduObowiązujący
21520-09-202246/538/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowaną przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduZmieniony
21620-09-202246/542/22/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowiaUchwały ZarząduObowiązujący
21720-09-202246/536/22/VIUchwała w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
21820-09-202246/537/22/VIUchwała w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”Uchwały ZarząduObowiązujący
21920-09-202246/543/22/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
22020-09-202246/539/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 201-220 z 14,844 rekordów.