Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - wydane decyzje

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn - instalacja do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowana na działkach o nr ew. 18/1, 18/9, 20/1, 20/2 i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn