Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Usługa organizacji dwóch konferencji promujących województwo warmińsko-mazurskie, pn. „Business Breakfast”

Numer zamówienia: KP-III.271.1.7.2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: