Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2017-10-132017-10-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalnego Programu OperacyjnegoAktualne
2zgodne z art. 138o PZP2017-10-132017-10-20Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu Procesu weryfikacji wydatków w kontekście kontroli administracyjnej oraz kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020Aktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-122017-10-18Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichAktualne
4Nieograniczony2017-10-112017-11-22Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Aktualne
5Nieograniczony2017-10-062017-10-16Przygotowanie i druk mapy uwzględniającej wybrane porty i ekomariny w regionieW trakcie
6zgodne z art. 138o PZP2017-10-052017-10-12Organizacja szkolenia dla Grupy Roboczej ds. KomunikacjiW trakcie
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-032017-10-11Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie“Rozstrzygnięte
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-09Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020)Rozstrzygnięte
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-05Zapytanie ofertowe na dostawę licencji programu Adobe Design Standard CS6PL (lub oprograowania równoważnego) oraz na zakup komputerów przenośnych (2 szt.)Rozstrzygnięte
10Nieograniczony2017-09-292017-10-09Opracowanie i druk materiałów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OlsztynieW trakcie
Strona 1 z 44