Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2018-04-182018-04-18Szacowanie wartości zamówienia usługi promocyjnej związanej z realizacją kampanii "Produkt Warmia Mazury"W trakcie
2zgodne z art. 138o PZP2018-04-172018-04-25Usługi cateringowe podczas: wydarzenia kulturalno-sportowego – IX Wyścigi Smoczych Łodzi w Ełku, wydarzenia sportowego - XI Mazurskie Międzynarodowe Zawody Balonowe w Ełku, wydarzenia sportowego - Bieg Uliczny 5 -10 -15 w EłkuAktualne
3zgodne z art. 138o PZP2018-04-162018-04-24Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech dwudniowych szkoleń nt. Zarządzanie stresem i przystosowanie do zmian w pracy zespołowejAktualne
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-132018-04-20Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na organizacji dwudniowego spotkania roboczego, dotyczącego poznania metody Design Thinking i możliwości zastosowania jej w procesie aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”W trakcie
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-122018-04-19Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas spotkania instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi w sprawie wdrażanaia instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020.Rozstrzygnięte
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-112018-04-16Zapytanie ofertowe dotyczące publikacji artykułów związanych z promocją gospodarczą województwaZakończone
7zgodne z art. 138o PZP2018-04-112018-04-19Kompleksowa organizacja spotkań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieW trakcie
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-04-102018-04-16Zapytanie ofertowe dotyczące usługi promocyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas Ultra Mazury w Starych JabłonkachRozstrzygnięte
9Nieograniczony2018-04-102018-04-20Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowymW trakcie
10Nieograniczony2018-04-092018-04-18Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10kW trakcie
Strona 1 z 55