Kategoria: Ochrona wód

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z 17.03.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.5.5.2016 udzielającej TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Zielona 16, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch ujęć (studnie głębinowe nr 1, 2, 3, 4 i 5), zlokalizowanych na terenie zakładu TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku na działkach o nr 59/3, 29/4 i 30, obręb 0003 Olsztynek, gmina olsztynek, powiat olsztyński.

Załączniki: