Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i przepustu PZ5B, przebudowę rowu melioracyjnego M i drenażu, likwidację rurociągu melioracyjnego i rowów melioracyjnych), w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej nr 51 na odcinku: Olsztyn-Olsztynek”, na terenie gm. Stawiguda, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

Załączniki: