Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Ochrona wód

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z dnia 20.03.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.4.23.2016 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Łyny i do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi S-51 Olsztyn - Olsztynek, na odcinku Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe (dawniej: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km 24+701 za węzłem Olsztyn-Wschód) wraz z połączeniem z istniejącą DK16 do km projektowanej obwodnicy 26+010; gminy: Stawiguda, Purda i Barczewo oraz gmina miejska Olsztyn, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wydanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji z 17.03.2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.5.5.2016 udzielającej TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Zielona 16, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch ujęć (studnie głębinowe nr 1, 2, 3, 4 i 5), zlokalizowanych na terenie zakładu TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku na działkach o nr 59/3, 29/4 i 30, obręb 0003 Olsztynek, gmina olsztynek, powiat olsztyński. więcej »