Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w mieście Pieniężno przy ulicy Sinkiewicza 10, w obrębie nr 2 m. Pieniężno, powiat braniewski, nr dz. 134/2 o pow. 1,5187 ha

Załączniki: