Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-162017-12-01Sprzątanie pomieszczeń biurowych Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku przy ulicy Kajki 10Aktualne
2zgodne z art. 138o PZP2017-11-152017-11-22Usługa cateringowa podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoAktualne
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-11-162017-12-01Sprzątanie pomieszczeń biurowych Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu przy ulicy Zacisze 18Aktualne
4Nieograniczony2017-11-082017-11-16Wykonanie okazjonalnych przewozów osób w ruchu zagranicznym.W trakcie
5zgodne z art. 138o PZP2017-11-072017-11-15Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowania 2014-2020 Regionalnego Programu OperacyjnegoZakończone
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-272017-11-06Zapytanie ofertowe na „Usługi hotelarskie - dwudniowe forum odnowy wsi 2017”Rozstrzygnięte
7Inne2017-10-272017-11-08Szacowanie wartości zamówienia: "Usługa w zakresie modyfikacji posiadanego przez zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - oprogramowania enova365 w zakresie ewidencji środków trwałych/wyposażenia"W trakcie
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-262017-10-31Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu „Planu rozwoju zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020“W trakcie
9Nieograniczony2017-10-192017-11-03Kompleksowa organizacja II edycji Konkursu Żagle Warmii i Mazur.Rozstrzygnięte
10Inne2017-10-132017-10-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalnego Programu OperacyjnegoW trakcie
Strona 1 z 32