Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zapytanie ofertowe na dostawę naturalnej niegazowanej wody źródlanej w butlach dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer zamówienia: O-IV.2600. 726 .2018

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: