Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne – 1 szt. oraz komputerów przenośnych – 2 szt.

Numer zamówienia: SI-II.2601.38.2017

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: