Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wyznaczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki

Numer aktu: VIII/208/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XXVI/605/17

Informacje dodatkowe:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki zwany dalej "Obszarem", o powierzchni 43 307,3 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim na terenie gmin: Braniewo, Płoskinia, Wilczęta; w powiecie elbląskim na terenie gminy Godkowo; w powiecie lidzbarskim na terenie gmin: Orneta, Lubomino; w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Miłakowo, Łukta oraz w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Świątki, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda, Gietrzwałd.

Załączniki: