Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Numer aktu: XXXVI/794/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: