Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

Numer aktu: XXXVI/791/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: