Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Numer aktu: 21/434/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: