Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie aktualizacji procedury KP-611-390-ARiMR/2/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych w zakresie wykonywania zadań Agencji Płatniczej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer aktu: 68/1113/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: