Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wraz z Członkiem Zarządu

Numer aktu: 45/685/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: