Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-108/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039 oraz uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: