Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs na realizację zadań samorządu województwa w zakresie: Realizacja Programu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2018 r.