Kategoria: Informacje, konkursy, ogłoszenia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Informacja nt. udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Załączniki: