Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ulicy Kościuszki 37

Załączniki: