Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie o otwartych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022.