Kategoria: Wykaz petycji

Ogłoszono przez Michał Chomej

Petycja o rozbudowę połączenia kolejowego do portu lotniczego Olsztyn-Mazury - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2017 r.

Załączniki: