Kategoria: Wykaz petycji

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Petycja dotycząca odstąpienia od planowanej budowy spalarni odpadów komunalnych w Olsztynie.

Petycja do Urzędu Marszałkowskiego WWM wpłynęła dnia 05.08.2016 r., w Departamencie Ochrony Środowiska została zarejestrowana dnia 08.08.2016 r., w Departamencie Kontroli zarejestrowano dnia 11.08.2016 r., do Sekretarza Województwa wpłynęła dnia 10.08.2016 r.

Odpowiedź na petycję

Załączniki: