Kategoria: Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Ogłoszono przez Michał Chomej

Powołanie Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych