Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji dotyczącej dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020

Numer zamówienia: ZP.272.1.83.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: