Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Dostawa materiałów reklamowych promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie

Numer zamówienia: ZP.272.1.81.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 619807-N-2019

Załączniki: