Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby inicjatyw i wydarzeń związanych z siecią Cittaslow

Numer zamówienia: ZP.272.1.19.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 511610-N-2019

Załączniki: