Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę naturalnej, niegazowanej wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą dystrybutorów

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty