Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Usługa produkcji materiałów wideo o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020)

Numer zamówienia: ZP.272.1.34.2020

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: